Hyundai/Kia G4NB 1.8L 16V CVVT DOHC Engine

Hyundai/Kia G4NB 1.8L 16V CVVT DOHC Engine-image

Hyundai/Kia G4NB 1.8L 16V CVVT DOHC Engine

  • Product Details
  • Additional Information
Categories: Hyundai,Kia
Tags: CVVT,DOHC,Hyundai,1.8L,KIA,G4NB